Frogne TM3 Bridge

Lösning för lönsam taxiverksamhet

Frognes nya taxameterlösning integrerar en efterfrågad digital branschlösning med myndighetskrav och ekonomisk överblick. Integration med TomTom navigation och Bambora betalning ger en oöverträffad stabil och framtidssäker lösning för taxidrift i alla storlekar. En lösning som ger förare, åkare och taxicentraler de rätta redskapen till att optimera intjäning och överskott.

Frogne integrerade taxametersystem omfattar bl a :

Frogne taxameter TM3

Tablet för hantering av turer

Betalning Bambora IPP350

Ljudlös Frogne printer

Frogne Centralsystem

Kontakta oss för en demonstration av systemet

Se mer information på Frognes hemsida

Frogne Taxameter TM3

Vid offentligt betalda persontransporter kan en taxameter vara relevant. T ex vid blandad buss- och taxikörning, uträkning av egenavgift mm.

Frognes taxameter TM 3 beräknar alla typer av tariffer och körningar och kommunicerar med beställningscentralen och lagrar körinformation till administration och räkenskap. Samtidigt vilar kundens ögon på taxametern så därför visas tydligt pris och tariff.

Frognes integrerade elektroniska taxameterlösning uppfyller alla gällande och framtida inrapporterings- och lagkrav *, även EU’s taxameterkrav (MID godkännande).

– Räknar snabbt och korrekt fram alla typer av tariffer och körningar

– Stor display ger bästa visning under alla ljusförhållanden

– Centralen kan fjärruppdatera tariffändringar till alla taxametrar

– Monteras utan ingrepp i fordonets instrumentpanel

– Sparar data från körda turer. Enkel att flytta vid bilbyte.

Tablet för hantering av turer

TomTom’s BRIDGE tablet har utvecklats speciellt för transportuppdrag och är utrustad med en förarapp som fungerar som förarens bärbara kontrollcenter för turer, planering, navigation och körpass. En öppen android plattform integrerar till Frognes övriga verktyg för booking, koordinering och administration. Kan utrustas med förar- och resenärsrelevanta appar vilket kommer att lyfta servicenivån för förare och passagerare avsevärt.

– Möjlighet till appar (t ex sjukhus, flygplatser m m)

– Integrerad navigation

– WiFi möjlighet

– 3G modem

– Stor 7-tums skärm

Kontakta oss

Nordic Auto El AB
Vågögatan 8
164 40 Kista
Tel: 08-35 00 99
E-mail: montage@nordicautoel.se