Elektronisk körjournal
TomTom Telematics

​Särskiljer privata trängselskattepassager

Den anställde registrerar tjänstepassager i TomTom Körjournal App. Arbetsgivare räknar sedan ut förmånsvärdet genom att subtrahera registrerade tjänstepassager med Tranportstyrelsens skattebeslut (totala antal passager) för samma period.

Summan (privata passager) ligger sedan till grund för förmånsbeskattning. Modellen följer Skatteverkets proportioneringsmodell.

Kontakta mig för mer information

  • Fordonsspårning i realtid

  • Elektronisk körjournal

  • ISO 27001 Certifierad

Så sänker du dina kostnader med TomTom Telematics

Minskade stilleståndstider

Kortare körsträckor

Inga fordon ”ute på drift”

Minskad administrationstid


Länstrafikens bussbolag har många biljettautomater över en stor yta i hela länet och underhållsbehovet av dessa kan komma plötsligt och behöver ofta åtgärdas på kort tid. Att lägga ut körscheman har varit en väsentlig del av CTS Nordics administrativa börda och har tagit mycket tid och resurser.

CTS Nordic
Mitt betyg:

Funktioner med TomTom Telematics

Spårning av fordon i realtid

Se i realtid var dina fordon är – och om de är parkerade eller i rörelse – på en TomTom-karta. Genom att identifiera närmaste förare för ett nytt uppdrag kan du imponera på dina kunder och minimera tiden som tillbringas på vägarna.

Synlig sökning

Fordonssökningen kommer ihåg varje rörelse som varje fordon i din vagnpark har gjort upp till 90 dagar. Följ rutten som körts på TomTom-kartan, kontrollera start- och slutplatser och ta reda på var det går att göra besparingar.

Direktvarningar

Få direktvarningar när ett fordon kör in i eller lämnar ett på förhand angivet område eller en föreslagen geozon. Varningar skickas med automatiska e-postmeddelanden eller direkt till vår onlinesystem för vagnparkshantering, WEBFLEET.

Reserapporter

Generera tillförlitliga och lättförståeliga rapporter om resedata, t.ex. start- och sluttider, körtimmar, stilleståndstimmar, avstånd som körts och mycket mer. Välj om du vill lagra informationen i form av en PDF-fil som du sedan kan använda för att förbättra driften och optimera verksamheten.

Testa 3 månader kostnadsfritt utan risk

Ja, jag vill testa. Berätta för mig hur enkelt det är att komma igång.

Webfleet - TomTom Telematics - Gold partner